Synpunkter på utbildningen
31 januari, 2018

Vårens kursstarter i Jönköping

Februari

12/2

Vård och omsorg: FLEX-läsning

Vård och omsorg med grundläggande svenska: Lärarledd

 

Mars

19/3

Vård och omsorg: Lärarledd

Vård och omsorg: FLEX-läsning

Barnskötare och elevassistent: Lärarledd

 

April

23/4

Vård och omsorg: FLEX-läsning

 

Maj

28/5

Vård och omsorg: FLEX-läsning

 

 

Sista ansökningsdag och hur du söker utbildningen, se vuxenutbildningens hemsida; https://www.jonkoping.se/barnutbildning/vuxenutbildning/ansokantillvuxenutbildning.4.74fef9ab15548f0b80025eb.html