Synpunkter på utbildningen

Frågor & svar

Barn och fritidsutbildning

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Vård- och omsorgsutbildning

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare kunskaper?

Svar:Ja, vi kartlägger dina tidigare kunskaper vilket ibland kan innebära en kortare studietid.  

Kan jag läsa på distans?

Svar:Ja, då läser du mestadels på egen hand via vår lärplattform.    

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Får jag betyg?

Svar:Ja, du får gymnasiala betyg.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar:Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Yrkeshögskola

Var äger de fysiska sammankomsterna rum?

Svar:I Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105.

Yrkesväktarutbildning

Kan jag läsa utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne börjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev gör vi en kartläggning av dina erfarenheter. Vi gör en validering där vi ser vilka kurser, eller delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig väktare ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från väktarutbildningen. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Finns det några övriga krav för att jag ska få göra praktik ute på ett bevakningsföretag?

Svar:För att kunna genomföra praktik och senare kunna ta anställning som väktare får du inte vara tidigare straffad eller ha några betalningsanmärkningar.

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar:Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Får jag betyg på Yrkesväktarutbildningen?

Svar:Ja, den längre utbildningen ger gymnasiala betyg och ett yrkesbevis utfärdat av BYA. Den kortare utbildningen på 750 poäng ger ett yrkesbevis utfärdat av BYA.