Synpunkter på utbildningen

Vår pedagogik

Våra elever pratar ibland om den speciella ”MoA-känslan”. Den har byggts upp sedan starten och vi vill påstå att den bland annat grundar sig på ett gynnsamt studieklimat och ett personligt bemötande där vi ser till varje elevs behov. I grunden finns också vår pedagogik som du kan läsa mer om nedan.

Vi arbetar utifrån flera olika pedagogiska metoder och arbetssätt. Det är ett val som vi har gjort eftersom vi i vuxenutbildningen möter mängder av elever med olika bakgrund, erfarenhet, förmågor och lärstilar. Beroende på sammansättning av grupp, gruppdynamik och storlek på den grupp vi möter, väljer pedagogen det arbetssätt som passar gruppen. Eleverna har också möjlighet att själva påverka utformningen av kursen och vi utvecklar metoder och arbetssätt genom beprövad erfarenhet.

Utifrån läroplanen i vuxenutbildningen har vi ledord som ska genomsyrar undervisningen. Dessa är begrepp som entreprenörskap, innovation, arbetsmarknadsrelevans och validerande förhållningssätt. När läraren tillsammans med eleverna planerar innehållet och examinationsformerna gör man det utifrån ett bekräftande och vidimerande förhållningssätt. Genom att ta reda på vad eleverna kan om kursens innehåll vid kursstart, kan vi nyttja deras kunskap och erfarenhet i undervisningen. Eleverna får då möjlighet att bidra till undervisningen med sin kunskap. Lektionerna ägnas sedan åt ny kunskap från läraren, via inslag av externa föreläsare och inslag från olika typer av media, exempelvis aktuella filmer inom ämnet. Elever som kan olika saker kan dessutom lära av varandra med guidning av läraren.