Synpunkter på utbildningen

Våra utbildningar

MoA Lärcentrum erbjuder ett flertal olika utbildningar och kurser – alla anpassade efter vuxnas villkor.

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Människors lika värde och livsstilens betydelse för hälsan står i centrum på Vård- och omsorgsutbildningen hos MoA Lärcentrum. Utbildningen innefattar lärande om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi.

Gå till utbildningen

Yrkesväktarutbildning

Yrkesväktarutbildning

Sveriges största yrkesväktarutbildning bedrivs av MoA Lärcentrum på flertalet orter i landet. Utbildningen är mer omfattande än andra väktarutbildningar och har utformats i nära samarbete med BYA, bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Idag har 98% av eleverna fått jobb direkt efter utbildningen sedan starten 2013.

Gå till utbildningen

Distanskurser via Komvux

Distanskurser via Komvux

MoA Lärcentrum är en av landets mest framstående skolor vad gällande distansstudier. Pedagogiken bygger på elevers behov och önskemål, vilket öppnar upp för individualisering där eleven kan anpassa sin lärmiljö till sina unika förutsättningar.

Gå till distanskurser

Barn- och fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildningen på MoA Lärcentrum har många yrkesutgångar för personer som vill jobba med människor i olika åldrar. I utbildningen är etik, människors lärande och växande, samt möten mellan människor centrala inslag.

Gå till utbildningen

Swedish for Immigrants (SFI)

Swedish for Immigrants (SFI)

Svenska språket ger en naturligt integration i samhället och bättre förutsättningar för ett kommande arbetsliv. Och bästa sättet att lära sig är att starta på den nivå som passar bäst för varje person. Det har vi tagit fasta på i MoA Lärcentrums SFI-utbildning.

Gå till utbildningen

Hotell- och turismutbildning

Hotell- och turismutbildning

MoA lärcentrums utbildning inom hotell och turism kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. Utbildningen har stort fokus mot hotellbranchen. och är ett samarbete med Scandic hotels.

Gå till utbildning

MoA Lärcentrums pedagogik: pedagogiken och människan i centrum

Vi arbetar utifrån flera olika pedagogiska metoder och arbetssätt. Det är ett val som vi har gjort eftersom vi i vuxenutbildningen möter mängder av elever med olika bakgrund, erfarenhet, förmågor och lärstilar. Beroende på sammansättning av grupp, gruppdynamik och storlek på den grupp vi möter, väljer pedagogen det arbetssätt som passar gruppen. Som elev har du också möjlighet att själv påverka utformningen av kursen och vi utvecklar metoder och arbetssätt genom beprövad erfarenhet. Läs mer

Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 15.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.