Synpunkter på utbildningen

Synpunkter på utbildningen

Vi lägger stor vikt vid din åsikt

På MoA Lärcentrum vill vi ständigt förbättra vår verksamhet. Kvalitet är ett ord som finns i MoA:s värderingar och som vi vill ska vara utmärkande för din upplevelse av oss. Om något inte fungerar på ett tillfredställande sätt, vill vi få information om det och vi lägger stor vikt vid att hantera klagomål och synpunkter på rätt sätt.

När du kontaktar oss i den typen av ärenden ska det ta maximalt sju dagar innan du får svar och genom att du hör av dig får vi ännu bättre möjligheter att förbättra och utveckla verksamheten. Vi hoppas att du nyttjar detta sätt att hjälpa oss bli bättre eller att tala om vad vi gör bra så vi inte ändrar på de saker ni idag gillar hos oss.

Om du vill vara anonym kan du använda ett annat namn är ditt eget.

Välkommen med dina synpunkter!