Synpunkter på utbildningen

SFI

Svenska för invandrare (SFI) på MoA Lärcentrum är en utbildning med många fördelar. Framförallt, fokuserar den på att lära dig svenska på den nivå som passar dig bäst. Men den ger dig också en naturlig väg för integration i det svenska samhället och bättre chanser för ditt framtida yrkesliv eller vidareutbildning.

Inga utbildningar av denna typ finns på orten.

 
SFI

Swedish for Immigrants (SFI)

Klass

Gå till utbildningen