Synpunkter på utbildningen
Om oss

Om oss

MoA Lärcentrum startade i Linköping 1997 med visionen att erbjuda utbildning med hög kvalitet i en hjärtlig och varm studiemiljö, där utbildningen är mer anpassad efter vuxnas livsvillkor. Samma vision lever och arbetar vi efter än idag. Nu finns MoA Lärcentrum på många orter i landet och erbjuder utbildningar med högsta kvalitet inom vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning, yrkesväktarutbildning, grundläggande och gymnasiala allmänna teoretiska kurser, samt SFI (svenska för invandrare). Alla våra lärare är behöriga i sina ämnen och är handplockade utifrån våra värderingar; inspirerande, engagerande och hjärtligt.

Vi värnar om allas möjlighet till utbildning och det livslånga lärandet. Vår målsättning är att kunna ställa upp när våra elever har behov av oss – och när de själva har möjlighet att studera. Det innebär en stor valfrihet vad gäller kurser, studieform och studietakt på de tider som passar vuxna allra bäst.

Bemötande, etik och förhållningssätt genomsyrar våra utbildningar och vi har en trygg och hemlik arbetsmiljö. Vi har roligt och ett stort intresse för pedagogik. Hos oss lär man för livet – inte för stunden! Vår pedagogik bygger på problembaserat lärande som är verklighetsanknutet och vi uppmuntrar till ett aktivt kunskapsinhämtande. Vårt arbetssätt riktas så att våra elever tydligt kan se kopplingen mellan teori och verklighet – man ska kunna se nyttan av inhämtad kunskap i sin kommande yrkesroll!

MoA Lärcentrum har idag betygsrätt i landets alla kommuner.

En vision i siffror

Det går inte att leva på en vision utan att förr eller senare visa resultat. Vår vision på MoA Lärcentrum är densamma som när vi startade – att erbjuda utbildning av hög kvalitet till vuxna, anpassad efter vuxnas villkor. Men vi kan också stolt konstatera att vi har nått dit och att visionen fortsätter ge resultat i form av ett växande MoA Lärcentrum.Moa_infographic

 

Välkommen till oss på MoA Lärcentrum!