Synpunkter på utbildningen

Läs till yrkesväktare

Yrkesväktarutbildning

MoA Lärcentrum i Värmdö

Vill du arbeta med säkerhet, bevakning och människor?

MoA Lärcentrum var först i Sverige med en yrkesväktarutbildning genom vuxenutbildningen. Efterfrågan på anställningsbara väktare inom bevakningsbranschen är mycket stor. Hos MoA Lärcentrum kan du gå direkt ut i en anställning eftersom du har läst de obligatoriska kurserna väktarutbildning 1 och väktarutbildning 2.

I utbildningen får du lära dig om människans beteenden, kommunikation och kunskap om säkerhet, bevakningsregler och rutiner i branschen. Utbildningen bygger på heltidsstudier under tre terminer och omfattar totalt 1500 poäng. I slutet av den sista terminen gör du delar av utbildningen på ett bevakningsbolag (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

 Hjärtligt välkommen till oss på MoA Lärcentrum!

Vill du veta mer? Se våra filmer om väktarutbildningen

Väktarutbildningsfilm

Samarbete med BYA 

Intervju med fd elev Jaqi

 

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Helfart.

Längd: 1,5 år.

Kommande Kursstart:

Studieform: Klass och distans.

Studieorter: Huddinge, Älvsjö

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Kostnader: Kostnad för resor till APL och till skolan tillkommer samt kostnad för specifik väktaruniform på ca 1500kr. Även kurslitteraturen bekostar du själv. Det finns en administrativ kostnad för branschen gällande registerkontrollen ur belastningsregistret om ca 900 kr. Vid kursstart ska du kunna visa upp ett blankt utdrag från belastningsregistret. Om du har prickar i belastningsregistret kommer du inte kunna genomföra APL på ett bevakningsbolag och därmed blir du inte anställningsbar som väktare.  

Studiemedel: Utbildningen är CSN-berättigande.

Jobbmöjligheter:  Branschen ser en fördel att de som ska anställas har gått denna väktarutbildning genom BYA. 94 % av föregående års elever från Jönköping har gått ut i arbete inom väktarbranschen.

Studieplan: Individuell studieplan upprättas tillsammans med eleven och läraren i början av utbildningen. Sedan följd den upp inför varje ny period i utbildningen och det förs även en dialog med studie och yrkesvägledare med eleven.

Behörighet

Krav från bevakningsbranschen för att få göra praktik (APL) i kursen Bevakning och säkerhet:

 • Godkända studier
 • Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
 • Uppvisad förmåga att passa tider
 • Lämplighet och pålitlighet
 • Godkänd VU1 (ingår i kursen Bevakning och säkerhet)
 • Straffri (utdrag från belastningsregistret)
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Drogfri

Krav för att bli väktare:

 • Minst 18 år gammal
 • Laglydig och drogfri
 • Bosatt i Sverige i minst 5 år
 • Behärska svenska i tal och skrift
 • Gymnasiekompetens (eller motsvarande)

För att du ska vara aktuell för en anställning inom bevakningsbranschen behöver du även ha nedanstående egenskaper och förmågor: 

 • Noggrann och punktlig
 • God servicekänsla
 • Stresstålig
 • Flexibel
 • Säkerhetstänk
 • Psykiskt stabil
 • Förmåga att kunna samarbeta med andra oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

OBS: Antagningskravet för att påbörja ubildningen är grundläggande svenska/svenska som andraspråk men innan man påbörjar sin VU1 måste man ha godkänt betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 för att komma ut praktiken. Svenska 1/svenska som andraspråk 1 kan man läsa parallellt med väktarutbildningen hos oss när man börjat och man planeras då så att man ska vara klar i tid innan VU1.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod 1

Väktarutbildningen fokuserar mycket på kommunikation, mänskligt beteende och möten med människor. Kurser som Psykologi och Kommunikation passar perfekt in i utbildningen. Här lägger vi grunderna för den smarta och kommunikativa väktaren! Du får träffa representanter från bevakningsbranschen och BYA!

Läsperiod 2

Som väktare har du ett stor behov av kunskap om och färdigheter i att hjälpa människor i svåra situationer. Kurser som Akut omhändertagande och Vardagsolyckor fokuserar på detta. Du får arbeta praktiskt med HLR, L-ABCDE och brandskydd!

Läsperiod 3

Under denna läsperiod i utbildningen ligger stor fokus på arbetsplatsförlagt lärare (APL) som du gör på ett bevakningsbolag samt väktarutbildning 1 (VU1) och väktarutbildning 2 (VU2). Perioden avslutas med gymnasiearbetet där du får visa att du är redo att arbeta som väktare!

Examen

Efter Yrkesväktarutbildningen kan du arbeta som väktare.

Läsperiod 1

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:
 • Människors miljöer, Britt-Inger Olsson & Kurt Olsson, Liber (ISBN: 9789147103508)

Träningslära 1

100 pKurskod: TRNTRN01Kurslitteratur:
 • Kost och hälsa, Ingela Fredriksson, Gleerups (ISBN: 9789140678058)
 • Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma Utbildning (ISBN: 9789152302224)

Rätten och samhället

100 pKurskod: JURRÄT0Kurslitteratur:
 • LEX Rätten och samhället, Eva Lundberg, Gleerups (ISBN: 9789140682871)

Läsperiod 2

Socialt arbete 1

100 pKurskod: SOCSOC01Kurslitteratur:
 • Socialt arbete, Christer Cederlund, Liber (ISBN: 9789147111305)

Akut omhändertagande

100 pKurskod: BEVAKU0Kurslitteratur:
 • Räddningsmedicin, Johan Strömberg, Sanoma Utbildning (ISBN: 9789152315224)

Vardagsolyckor

100 pKurskod: BEVVAR0Kurslitteratur:
 • Räddningsmedicin, Johan Strömberg, Sanoma Utbildning (ISBN: 9789152315224)

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:
 • Lev i tiden – Psykologi 1, Katri Cronlund, Sanoma Utbildning (ISBN: 9789152322086)

Psykologi 2b

50 pKurskod: PSKPSY02bKurslitteratur:
 • Psykologi 2b, Mats Danielsson, Natur Kultur Läromedel (ISBN: 9789127427464)

Läsperiod 3

Sociologi

100 pKurskod: SOISOO0Kurslitteratur:

Bevakning och säkerhet

300 pKurskod: BEVBEV0Kurslitteratur:
 • Material tillhandahålls av MoA Lärcentrum och BYA.
 • Kursen innehåller: VU1, VU2 och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Komvuxarbete

100 pKurskod: GYARVOKurslitteratur:
 • Material tillhandahålls av MoA Lärcentrum och BYA
Se kurser och litteratur

Studieformer

 • Klass

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

En fråga om distanskurser?

Svar: Idag är väktarutbildning en yrkesutbildning på gymnasienivå och via Vuxenutbildningen precis som undersköterskeutbildning eller snickarutbildning m m

Får jag betyg på Yrkesväktarutbildningen?

Svar: Ja, den längre utbildningen ger gymnasiala betyg och ett yrkesbevis utfärdat av BYA. Den kortare utbildningen på 750 poäng ger ett yrkesbevis utfärdat av BYA.

Hur många tjejer går yrkesväktarutbildningen?

Svar: Varje år går ca 1 tjej per 7 killar, och de flesta klasserna består av 20-30 personer. Så i genomsnitt knappt 4 tjejer per klass.

Kostar yrkesväktarutbildningen något?

Svar: Ja, det är en administrationskostnad samband med registerkontroll på ca 900 kr och en uniform till din praktik som kostar ca 1500 kr.

Vad krävs för att få jobba som väktare?

Svar: En väktarutbildning innehåller obligatorisk praktik som måste genomföras som godkänd för att erhålla ett yrkesbevis av BYA. Kursen Svenska 1 efterfrågas av arbetsgivarna, om du inte har den sedan tidigare kan du läsa den under utbildningen. Vaktbolagen vill att du ska ha kökort och vara utan betalningsanmärkningar för anställningsmöjlighet. Rikspolisstyrelsens allmänna råd är att du bott i Sverige i minst 5 år men du behöver inte vara svenska medborgare.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Kan jag läsa utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne börjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev gör vi en kartläggning av dina erfarenheter. Vi gör en validering där vi ser vilka kurser, eller delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig väktare ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från väktarutbildningen. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Finns det några övriga krav för att jag ska få göra praktik ute på ett bevakningsföretag?

Svar: För att kunna genomföra praktik och senare kunna ta anställning som väktare får du inte vara tidigare straffad eller ha några betalningsanmärkningar.

Varför ska jag gå en utbildning på 1,5 år när jag bara behöver gå VU1 och VU2?

Svar: Väktarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå via Vuxenutbildningen, precis som till exempel en undersköterskeutbildning eller en snickarutbildning. De utbildningarna ger gymnasiekompetens och betyg som du sedan kan använda till annat i livet, om du väljer gå vidare från väktaryrket. Idag kräver väktarbolagen oftast gymnasiekompetens för att du ska få bli anställd. Den här utbildningen ger MoA:s väktare en ökad kompetens varför branschen genom BYA stöttar utbildningen och bland annat håller i VU1 och VU2. Det betyder att din chans till att få jobb efter utbildningen är mycket god.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Ja, utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Anneli Bergström
  Verksamhetschef / Rektor

  Administrationen för allmänna frågor:
  moa.stockholm@moa-larcentrum.se

  Studie- och yrkesvägledare för ansökan och vägledning:
  syv.stockholm@moa-larcentrum.se

  Rektor:
  anneli.bergstrom@moa-larcentrum.se

  MoA Lärcentrum i Värmdö

  Gå till skolsidan