Synpunkter på utbildningen

Barn- och fritidsutbildning

MoA Lärcentrum i Värmdö

Ett och ett halvt års vuxenutbildning för dig som vill jobba som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller inom funktionshinderområdet. I utbildningen ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL kan eventuellt valideras om du har arbetat inom området.

Under din utbildning läser du ett basår och väljer sedan vilket yrkesområde du vill jobba med i fördjupningen. Du kan välja mellan barnskötare eller elevassistent/personlig assistent.

 

Hur du söker kurser på MoA i Stockholm – Stockholm stad+Nacka+Botkyrka+Värmdö – YouTube

Verksamhetschef Daniela Bethgabriel berättar om Barn- och fritidsutbildningen i Stockholm

Kort om utbildningen

Poäng: Upp till 1500 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Kursstart:

 • Kursstart 27 juni, ansökan öppen 7 februari – 27 mars
 • Kursstart 1 augusti, ansökan öppen 28 mars – 1 maj
 • Kursstart 5 september, ansökan öppen 28 mars – 10 juli
 • Kursstart 10 oktober, ansökan öppen 30 maj – 14 augusti
 • Kursstart 14 november, ansökan öppen 30 maj – 18 september

Studieform: Distans, Klass, Flex.

Studieorter: Huddinge, Solna

Förkunskaper:

Kostnader: Du behöver ha tillgång till dator vid distansstudier, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Kursstart 2 augusti 2021, kan sökas fram till fredagen innan kursstart

Kursstart 6 september 2021, kan sökas fram till fredagen innan kursstart

Kursstart 11 oktober 2021, kan sökas fram till fredagen innan kursstart

Kursstart 15 november 2021, kan sökas fram till fredagen innan kursstart

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till med frågor om dina studier. Våra lärare och mentorer har god kunskap om de kurser som ingår i utbildningen. Tillsammans planerar ni studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i barn- och fritidsutbildningen är kunskaper om hälsa, kommunikation och ledarskap. I början av utbildningen lägger vi mycket fokus på det. Kurser som Kommunikation, Hälsopedagogik och Pedagogiskt ledarskap passar utmärkt i din första läsperiod.

Barn – och fritidsutbildningen är en praktisk utbildning. Drama och estetik är naturliga inslag i kurserna. Vi arbetar med att synliggöra miljöns betydelse för lärande och utveckling, vi genomför därför delar av utbildningen ute i naturen. Du träffar personer som idag arbetar inom de olika verksamheterna på skolan, för att få information och en stor mängd inspiration!

Arbetsplatsförlagt lärande(APL) är ett viktigt inslag i utbildningen. Du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få omsätta din teoretiska kunskap i praktiken.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kvällar och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förmågor i att leda, bemöta och kommunicera. Vi fördjupar oss i teorier om lärandet och människans utveckling. Kurser som Aktivitetsledarskap och Skapande verksamhet fokuserar på dessa kunskaper och förmågor.
Under periodens APL kan du börja fundera över vilken fördjupning du vill göra. Vill du arbeta inom förskolan eller fritidsverksamhet för ungdomar? Passar du kanske som elevassistent eller personlig assisten? Det är nu du börjar göra dina val!

Läsperiod 3

Nu kommer vi till din fördjupning. Här anpassas kurserna efter din fördjupning och du läser kurser som är mer specifika. Väljer du fördjupningen friskvård och hälsa kan du läsa kurser som Träningslära 1 och Mental träning. Väljer du i stället socialt arbete läser du kurser som Specialpedagogik 2 och Socialt arbete.

Din APL-period anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. APL:en ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskap, en yrkesidentitet, förstår yrkeskulturen och blir del av gemenskapen på en arbetsplats.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Basåret

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsutbildningen utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Påbyggnadspaket Barnskötare, 400 p

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400 p

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Under din utbildning läser du ett basår och väljer sedan vilket yrkesområde du vill jobba med i fördjupningen. Du kan välja mellan barnskötare eller elevassistent/personlig assistent.

Barnskötare

Elevassistent/Personlig assistent

Studieformer

 • Klass

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Ja, utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Anneli Bergström
  Verksamhetschef / Rektor

  Administrationen för allmänna frågor:
  moa.stockholm@moa-larcentrum.se

  Studie- och yrkesvägledare för ansökan och vägledning:
  syv.stockholm@moa-larcentrum.se

  Rektor:
  anneli.bergstrom@moa-larcentrum.se

  MoA Lärcentrum i Värmdö

  Gå till skolsidan