Synpunkter på utbildningen

Barn- och fritidsutbildning

MoA Lärcentrum i Sundbyberg

När du läser barn och fritid får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Utbildningen är på 1,5 år och innehåller kurser inom hälsa, kommunikation, ledarskap och barns utveckling. Målet är att du ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda, bemöta och kommunicera med barn och vuxna. I utbildningen ingår fältstudier och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Under din utbildning läser du ett basår och väljer sedan vilket yrkesområde du vill jobba med i fördjupningen. Du kan välja mellan barnskötare eller elevassistent.

 

Verksamhetschef Daniela Bethgabriel berättar om barn- och fritidsutbildningen i Stockholm

Kort om utbildningen

Poäng: Upp till 1300 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Kommande kursstarter:

 • Kursstart 8 januari
  – Ansökan öppen 25 september – 12 november
 • Kursstart 18 mars
  – Ansökan öppen 20 november – 21 januari
 • Kursstart 27 maj
  – Ansökan öppen 12 februari – 31 mars

Studieform: Distans, Klass

Studieorter: Sundbyberg (fysisk skola i Älvsjö)

Förkunskaper: Grundläggande svenska

Kostnader: Du behöver ha tillgång till dator, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Behörighet

Du är behörig att söka det år du fyller 20 år.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Basåret

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsutbildningen utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Påbyggnadspaket Barnskötare, 400 p

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:

Påbyggnadspaket Elevassistent, 400 p

Kurskod: Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Under din utbildning läser du ett basår och väljer sedan vilket yrkesområde du vill jobba med i fördjupningen. Du kan välja mellan barnskötare eller elevassistent/personlig assistent.

Barnskötare

Elevassistent/Personlig assistent

Studieformer

 • Distans

 • Klass

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Anneli Bergström
  Verksamhetschef / Rektor

  Administrationen för allmänna frågor:
  moa.stockholm@moa-larcentrum.se

  Studie- och yrkesvägledare för ansökan och vägledning:
  syv.stockholm@moa-larcentrum.se

  Rektor:
  anneli.bergstrom@moa-larcentrum.se

  MoA Lärcentrum i Sundbyberg

  Gå till skolsidan