Synpunkter på utbildningen

Barn- och fritidsutbildning

MoA Lärcentrum i Stockholms stad (Älvsjö)

I Älvsjö erbjuder vi barn- och fritidsutbildningen både på plats och som distanskurs.

När du läser barn och fritid får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Utbildningen är på 1,5 år och innehåller kurser inom hälsa, kommunikation, ledarskap och barns utveckling. Målet är att du ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda, bemöta och kommunicera med barn och vuxna. I utbildningen ingår fältstudier och APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Under din utbildning läser du ett basår och väljer sedan vilket yrkesområde du vill jobba med i fördjupningen. Du kan välja mellan barnskötare eller elevassistent.

Verksamhetschef Daniela Bethgabriel berättar om barn- och fritidsutbildningen i Stockholm

 

Anmäl dig till prövning!

Prövningstillfällen 2022,  MoA Älvsjö

V. 47 25 november Anmälan senast 30 dagar innan Älvsjö

 

Välkommen att kontakta oss på: moa.alvsjo@moa-larcentrum.se för mer information.

Det är också via mail du anmäler dig för prövning. Skriv ditt fullständiga namn, hemkommun, kursen du önskar pröva i och om du har läst kursen tidigare (bifoga i så fall betyg)! Vi erbjuder endast prövning och validering i de kurser som ingår i det kursutbud vi har i din hemkommun, scrolla ner för att se vilka det är. Anmäl prövning och validering senast 30 dagar innan valt tillfälle. När du har gjort en anmälan så får du ett mejl med information om tider och hur du betalar.

Kort om utbildningen

Poäng: Upp till 1300 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Kommande Kursstarter 2024:

 • Kursstart 8 januari 
  Ansök senast 12 november
 • Kursstart 18 mars
  Ansök senast 21 januari
 • Kursstart 27 maj
  Ansök senast 25 februari

Studieform: Distans, Klass

Studieorter: Älvsjö

Förkunskaper: Grundläggande svenska

Kostnader: Gratis inläst kurslitteratur. Du behöver ha tillgång till dator, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Behörighet

Du är behörig att söka det år du fyller 20 år.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till med frågor om dina studier. Våra lärare och mentorer har god kunskap om de kurser som ingår i utbildningen. Tillsammans planerar ni studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i barn- och fritidsutbildningen är kunskaper om hälsa, kommunikation och ledarskap. I början av utbildningen lägger vi mycket fokus på det. Kurser som Kommunikation, Hälsopedagogik och Pedagogiskt ledarskap passar utmärkt i din första läsperiod.

Barn – och fritidsutbildningen är en praktisk utbildning. Drama och estetik är naturliga inslag i kurserna. Vi arbetar med att synliggöra miljöns betydelse för lärande och utveckling, vi genomför därför delar av utbildningen ute i naturen. Du träffar personer som idag arbetar inom de olika verksamheterna på skolan, för att få information och en stor mängd inspiration!

Arbetsplatsförlagt lärande(APL) är ett viktigt inslag i utbildningen. Du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få omsätta din teoretiska kunskap i praktiken.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kvällar och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Nu kommer vi till din fördjupning. Här anpassas kurserna efter din fördjupning och du läser kurser som är mer specifika. Du kan välja mellan barnskötare och elevassistent.

Din APL-period anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. APL:en ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskap, en yrkesidentitet, förstår yrkeskulturen och blir del av gemenskapen på en arbetsplats.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Utbildningsgemensamma kurser

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Kommunikation, Tove Philips (ISBN: 9789140672759)

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling, Tove Philips (ISBN: 9789140672742)

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Hälsopedagogik, Tove Philips (ISBN: 9789140672780).

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Människors miljöer, Tove Philips (ISBN: 9789140672377).

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:

Pedagogiskt Ledarskap, Tove Phillips (ISBN:9789140672773).

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Etnicitet och kulturmöten, Tove Phillips (ISBN: 9789151102009)

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Kommunikation, Tove Philips (ISBN: 9789140672759); Pedagogiskt ledarskap, Liselotte Ohlsson (ISBN: 9789147103706).

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Kurslitteratur: 

Specialpedagogik 1, Sonja Svensson (ISBN: 9789152309469); Specialpedagogik 1, Iréne Larsson (ISBN: 9789140682130).

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist (ISBN: 9789151102023)

Arbetsplatsförlagt lärande/Fältstudier

Kurskod: Kurslitteratur:

Barnskötare

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:

Elevassistent

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Barnskötare

En yrkesutbildning för att arbeta som barnskötare inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Som barnskötare deltar du ofta i lekar och aktiviteter tillsammans med barnen. Du får också ha del i att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En yrkesutbildning för att arbeta som elevassistent inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Som elevassistent arbetar du i skolan med enskilda elever som behöver lite extra stöd.

Studieformer

 • Distans

 • Klass

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Ja, utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Anneli Bergström
  Verksamhetschef / Rektor

  Maria Rehn
  Verksamhetschef / Rektor

  Telefon: 010-207 06 01
  E-post:
  moa.alvsjo@moa-larcentrum.se 
  anneli.bergstrom@moa-larcentrum.se

  MoA Lärcentrum i Stockholms stad (Älvsjö)

  Gårdsväg 9, 125 30 Älvsjö

  Gå till skolsidan