Synpunkter på utbildningen

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård och omsorg

MoA Lärcentrum i Salem

Ett och ett halvt års utbildning för Dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård/ äldreomsorg, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare eller personlig assistent för personer med funktionsnedsättning. I studierna ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL-del kan eventuellt valideras om Du har arbetat inom området.

I Din utbildning profilerar Du dig genom att välja en inriktning utifrån vad Du vill arbeta med: Hälso- och sjukvård, Psykiatri, Funktionshinderområde eller Äldreomsorg. Våra utbildningar ger dig full kompetens för yrkeslivet.

Du väljer själv om Du vill studera i klassrum tillsammans med kurskamrater eller om Du föredrar distansstudier.

 

Verksamhetschef Daniela Bethgabriel berättar om utbildningen till undersköterska i Stockholm

 

Platsansvarig vårdlärare Yngve Wallenius berättar om utbildningsupplägget

 

Elevberättelser om vård & omsorgsutbildningen

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Nästa kursstarter:

Ansökan öppnar 21/9 för kursstart 4/1, sista ansökningsdag 8 november 2020.

Ansökan öppnar 16/11 för kursstart 15/3, sista ansökningsdag 17 januari 2021.

Ansökan öppnar 1/2 för kursstart 24/5, sista ansökningsdag 28 mars 2021.

Studieform: Distans, Klass.

Studieorter: Huddinge, Solna

Förkunskaper: Svenska motsvarande grundskolenivå / Svenska som andraspråk grund samt Matematik motsvarande grundskolenivå i vissa kommuner.

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri. Endast kurslitteratur införskaffas av dig som elev själv. Förslag på kurslitteratur hittar du under rubriken kurslitteratur på vår hemsida.Om du studerar någon av våra distansutbildningar förenklas dina studier mycket om du har tillgång till en egen dator.Annars rekommenderar vi bibliotek, våra studieverkstäder där man kan låna dator eller att studera hos oss på de avsedda tiderna.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Arbetsmarknaden för utbildade undersköterskor är mycket goda i hela landet även på lång sikt. Yrket är ett definierat bristyrke av arbetsförmedlingen.

Studieplan: Alla elever får en individuell studieplanering och en studieplan. Vi har tillgång till en egen Studie- och yrkesvägledare som finns till förfogande för löpande revideringar av studieplanen och för karriärvägledning.

Behörighet

Behörighet: Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Ansökan öppnar 21/9 för kursstart 4/1, sista ansökningsdag 8 november 2020.

Ansökan öppnar 16/11 för kursstart 15/3, sista ansökningsdag 17 januari 2021.

Ansökan öppnar 1/2 för kursstart 24/5, sista ansökningsdag 28 mars 2021.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Kursinnehåll

I hela Stockholmsområdet har man bestämt att vuxenutbildning fördelas över ett helt kalenderår i fem olika perioder: P1, P2, P3. P4 och P5. Möjligheten till studier under en sommarperiod (P3) nyttjas oftast inte av alla studerande.

Denna fördelning innebär att kursutbud startar fem gånger om året och att studierna då pågår under 10 veckor. Heltidsstudier motsvarar 200 gymnasiepoäng (gyp) på en tioveckorsperiod. Just yrkesutbildningar kan överstiga denna poäng under perioder för att få ihop det antal poäng som yrkesutbildningar oftast består av.

Programgemensamma kurser

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:

Inriktning Äldrevård

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
  • Äldres hälsa o livskvalitet, Skog, Grafström (ISB: 9789152315217).

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Inriktning Hälso- och sjukvård

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Inriktning Psykiatri

Rättspsykiatri

100 pKurskod: PSYRÄS0Kurslitteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Inriktning Funktionshinder

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Friskvård och hälsa

100Kurskod: HAAFRI0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhuset eller på vårdcentral. Du läser kurser inom sjukvård och Medicin 2 (fördjupningskurs inom ämnet Medicin). Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet och demenssjukdomar.

Psykiatri

För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, på t.ex. ett gruppboende eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset. Du fördjupar dina kunskaper inom psykiatri, samhällsbaserad psykiatri, vårdpedagogik och handledning samt socialpedagogik.

Funktionshinder

För dig som vill arbeta med barn, unga och vuxna med funktionshinder i deras hem eller på ett boende. Att göra deras vardag hanterbar, begriplig och meningsfull. Det kan till exempel vara vardagliga uppgifter så som att umgås i hemmet, laga mat och hjälpa till med personlig hygien.

Studieformer

  • Distans

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Daniela Bethgabriel
Verksamhetschef

Telefon: 010-2070601
E-post: daniela.bethgabriel@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Salem

Telefon: 010-2070601

Gå till skolsidan