Synpunkter på utbildningen

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Lund

Denna utbildning är inte längre sökbar.

Vår vuxenutbildning inom vård och omsorg riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till undersköterska, eller arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning (LSS).

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Vi kombinerar kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Kort om utbildningen

Poäng: Upp till 1500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1,5 år.

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform: Klass, Distans och Flex.

Studieorter: Linköping, Jönköping, Norrköping, Nässjö, Nyköping, Katrineholm, Botkyrka, Solna, Huddinge, Järfälla, Nacka, Värmdö, Nykvarn, Salem, Kista och Södertälje.

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Behörighet

Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20.

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida eller genom att välja kommun nedan, under rubriken “Ansök”.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Programgemensamma kurser

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:
 • Vård och omsorgsarbete 1 ISBN: 523-30-807

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:
 • Vård och omsorgsarbete 2 ISBN: 523-15-187

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:
 • Medicin 1, ISBN: 523-02-224

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:
 • Psykologi 1 ISBN: 523-22-086

Psykologi 2b

50 pKurskod: PSKPSY02bKurslitteratur:

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:
 • Etik och människans livsvillkor ISBN: 978-91-523-3398-3

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:
 • Hälsopedagogik ISBN: 978-91-523-3117-0

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:
 • Psykiatri 1  ISBN: 978-91-523-0759-5

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 1 ISBN: 978-91-523-3197-2

Inriktning Akutsjukvård

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
 • Äldres Hälsa och Livskvalitet                  ISBN:523-15-217

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:
 • Vård och omsorg vid demenssjukdomar ISBN:523-19-666

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Inriktning Psykiatri

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:
 • Psykiatri 2 ISBN: 523-16-412

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Inriktning Funktionshinder/LSS

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 2 ISBN: 978-91-523-1606-1

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:
 • Socialpedagogik ISBN: 978-91-523-2353-3

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Kost, måltid och munhälsa

100 pKurskod: HÄLKOS0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhuset eller på vårdcentral. Du läser kurser inom sjukvård och Medicin 2 (fördjupningskurs inom ämnet Medicin). Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet och demenssjukdomar.

Psykiatri

För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, på t.ex. ett gruppboende eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset. Du fördjupar dina kunskaper inom psykiatri, samhällsbaserad psykiatri, vårdpedagogik och handledning samt socialpedagogik.

Funktionshinder

För dig som vill arbeta med barn, unga och vuxna med funktionshinder i deras hem eller på ett boende. Att göra deras vardag hanterbar, begriplig och meningsfull. Det kan till exempel vara vardagliga uppgifter så som att umgås i hemmet, laga mat och hjälpa till med personlig hygien.

Studieformer

 • Klass

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Helena Andersson
TF Verksamhetschef

Telefon: 010-2070601
E-post: helena.andersson@moa-larcentrum.seMoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum i Lund

World Trade Center i Lund.
Hedvig Möllers gata 12
SE-223 55 Lund


Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

Gå till skolsidan