Synpunkter på utbildningen

Äldreomsorgslyftet undersköterska / vårdbiträde

MoA Lärcentrum i Linköping

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Linköpingslyftet är den lokala satsningen som innebär att tillsvidareanställda medarbetare ska kunna erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Äldrenämnden finansierar kostnaden för den tid som den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

Äldreomsorgslyftet + Linköpingslyftet = Linköpings Äldreomsorgslyft

Vilka är målgrupperna i Linköpings äldreomsorgslyft?

Medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen och har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd.

MoA erbjuder dessa kurspaket samt möjlighet att läsa i klass eller på distans (deltid 50% eller heltid 100 %).

Utbildningen passar dig som är anställd inom vården men saknar formell utbildning. Undervisningen bedrivs på distans via zoom-föreläsningar och all kursmaterial finns tillgängliga via lärplattformen It’s Learning.

Du kan välja mellan Undersköterskeutbildning 1500 gymnasiepoäng eller Vårdbiträdesutbildning 800 gymnasiepoäng enligt Skolverkets nationella yrkespaket.

Under Innehåll nedan kan du se kurspaket för vårdbiträde och undersköterska.

 

Mer information om statsbidraget hittar du på:

Regeringen:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringensaldreomsorgslyft-beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-pa-heltidinom-aldreomsorgen/

Socialstyrelsen:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/

Budgetförslag Språkträning för anställda:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/31-miljoner-kronortill-spraktraning-for-anstallda-inom-aldreomsorgen/

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Kurspaket för vårdbiträde

Social omsorg 1

100Kurskod: SOASOC01Kurslitteratur:

Anatomi och Fysiologi 1

50Kurskod: ANOANA01Kurslitteratur:

Omvårdnad 1

100Kurskod: OMVOMV01Kurslitteratur:

Hälso- och sjukvård 1

100Kurskod: HAOHAL01Kurslitteratur:

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

100Kurskod: FUTFUN01Kurslitteratur:

Gerontologi och Geriatrik

100Kurskod: GERGER0Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Svenska 1

100 pKurskod: SVESVE01Kurslitteratur:

Svenska som andraspråk 1

100 pKurskod: SVASVA01Kurslitteratur:

Kurspaket för undersköterska

Anatomi och Fysiologi 1

50Kurskod: ANOANA01Kurslitteratur:

Anatomi och Fysiologi 2

50Kurskod: ANOANA02Kurslitteratur:

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

100Kurskod: FUTFUN01Kurslitteratur:

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 2

100Kurskod: FUTFUN02Kurslitteratur:

Gerontologi och Geriatrik

100Kurskod: GERGER0Kurslitteratur:

Hälso- och sjukvård 1

100Kurskod: HAOHAL01Kurslitteratur:

Hälso- och sjukvård 2

100Kurskod: HAOHAL02Kurslitteratur:

Omvårdnad 1

100Kurskod: OMVOMV01Kurslitteratur:

Omvårdnad 2

100Kurskod: OMVOMV02Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Psykiatri 2

100 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Social omsorg 1

100Kurskod: SOASOC01Kurslitteratur:

Social omsorg 2

100Kurskod: SOASOC02Kurslitteratur:

Vård och omsorg - specialisering

100 pKurskod: VADVAD00SKurslitteratur:

Svenska 1

100 pKurskod: SVESVE01Kurslitteratur:

Svenska som andraspråk 1

100 pKurskod: SVASVA01Kurslitteratur:

Samhällskunskap 1a1

50 pKurskod: SAMSAM01a1Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Carin Edward
Verksamhetschef

carin.edward@moa-larcentrum.se
Telefon: 010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Apotekaregatan 14
582 27 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan