Synpunkter på utbildningen

Äldreomsorgslyftet undersköterska

MoA Lärcentrum i Jönköping

Regeringens Äldreomsorgslyft syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Det är Skolverkets yrkespaket till undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd i Jönköpings län.

MoA erbjuder det här kurspaketet samt möjlighet att läsa på flex (deltid 50%).

I Jönköping har vi startat igång första gruppen i oktober och vi kommer ha 2 nya grupper i november respektive december. De första främst två veckorna av utbildningen läggs mycket tid på validering (den görs ute på arbetsplats, enligt den nya valideringsmodellen). Allt enligt VO college riktlinjer för att kvalitetssäkra.

Vi kommer även starta igång nya grupper under januari samt februari 2021. Ansökan görs via respektive anställds chef som i sin tur gör intresseanmälan/ansökan till Vuxenutbildningen Jönköping. MoA har fått uppdraget att bedriva utbildningen. Vi har månadsuppföljningar samt en ansvarig mentor (Åsa G Johansson) specifikt för elever som ingår i ”Äldreomsorgslyftet-utbildningen”.

Vi tar uppdraget på stort allvar och vill ge dessa elever, precis som alla våra elever, en högkvalitativ utbildning, och de blir först ut i vårt nya arbetssätt kring validering på arbetsplats.

Utbildningen passar dig som är anställd inom vården men saknar formell utbildning. Undervisningen bedrivs flex vilket innebär att vi erbjuder lärarledd handledning samt har studieverkstad varje måndag kl 09:00-14:00 som man bokar in sig på via admin. All kursmaterial finns tillgängliga via lärplattformen It’s Learning.

Se kurspaket:

Undersköterska 1500 p

 

 

Mer information om statsbidraget hittar du på:

Regeringen:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringensaldreomsorgslyft-beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-pa-heltidinom-aldreomsorgen/

Socialstyrelsen:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/

Budgetförslag Språkträning för anställda:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/31-miljoner-kronortill-spraktraning-for-anstallda-inom-aldreomsorgen/

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Flex

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Kontaktperson
Jessica Haage Falkenhäll
Verksamhetschef

Telefon: 010-207 06 01
E-post: jessica.haage@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Jönköping

MoA Lärcentrum
Ekhagsringen 11
554 56 Jönköping

Telefon: 010-207 06 01
E-post: moa.jonkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan