Synpunkter på utbildningen
utbildningmedbrabetyg 22 maj, 2015

utbildningmedbrabetyg

Eleverna ger höga betyg för utbildningarna på MoA Lärcentrum

Betyg: 4,83 helhetsomdöme på MoA Lärcen- trum i Sweco- undersökning 2014, skala 1–5 (Mätning av alla orter i Stock- holmsregionen på uppdrag av KLS).

Betyg 4,9 medelvärde på MoA Lärcentrum på frågan ”Jag kan rekommendera min skola till andra” (Sweco-undersökning 2014 i Stockholms- regionen på uppdrag av KLS, 1 = stämmer inte alls. 5 = stämmer helt).

Placering 1 I de öppna jämförelserna mellan aktörerna är MoA Lärcen- trum rankat 1:a i Jönköping, Linköping och Norrköping, samt 2:a i Stockholm.