Synpunkter på utbildningen

MoA Lärcentrum’s kvalitetspolicy

MoA Lärcentrums ambition är att förbättra, utveckla och optimera verksamheten och varje delmoment i vår leverans till elever och uppdragsgivare. Vi vill erbjuda god service med hög och jämn kvalitetsnivå utifrån elevers, uppdragsgivares, anställdas och övriga intressenters perspektiv. Våra utbildningar ska präglas av våra grundläggande värderingar; hjärtligt bemötande, inspirerande och nytänkande. Engagerade i våra elever, Kvalitet alltid först och att vi åtar oss att följa väsentliga lagar och krav.

MoA Lärcentrum levererar kvalitet genom att uppfylla förväntningar och tillgodose våra elevers, uppdragsgivares och medarbetares krav, önskemål och behov. I vårt dagliga arbete tar vi hänsyn till hållbarhet och etik. MoA Lärcentrum arbetar kontinuerligt med förbättringar av våra verksamheter och ledningssystem. Vi illustrerar vårt arbete med kvalitetsförbättringar enligt vårt ständigt rullande kvalitetshjul som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete.

 

MoA Lärcentrum’s kvalitetsmål

För att säkerställa att vi bibehåller och förbättrar kvaliteten gentemot elever, uppdragsgivare, medarbetare och intressenter har vi följande kvalitetsmål:
Långsiktiga målet är att ha 100% nöjda elever, som kan och vill rekommendera MoA Lärcentrum som utbildningsanordnare.

Kunskapsresultat – MoA Lärcentrum har som målsättning att alla elever ska nå godkända studieresultat. Oavsett förutsättningar hos varje elev, ska vi möjliggöra studier som leder till godkända resultat.

Synpunkter/Klagomål – MoA Lärcentrums målsättning är att minska klagomål. Det gör vi genom att arbeta på ett strukturerat sätt med dokumentation, åtgärder och utvärderingar av mottagna synpunkter och klagomål.

NKI & NMI – Vårt mål är att kontinuerligt förbättra upplevelsen av MoA Lärcentrum som utbildningsanordnare och arbetsgivare samt att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och medarbetare. Med resultaten från de årligen återkommande NKI och NMI undersökningarna förbättrar vi kontinuerligt kvaliteten för våra elever och medarbetare.