Synpunkter på utbildningen
7 maj, 2015

Mikael Johansson, Socialförvaltningen Ljungby

”Vår satsning på yrkesintroduktionsanställningar ställer höga krav på en kompetent och flexibel utbildningsanordnare, MOA har inte bara uppfyllt detta utan har även hjälpt till med att utveckla vårt koncept.”