Synpunkter på utbildningen
4 april, 2016

Utbildningar, stöd och handledning för handläggare

Vi har tagit fram en utbildning för handläggare enligt Socialstyrelsens rekommendation. Dessutom erbjuder vi sedan tidigare flertalet uppskattade utbildningar för handläggare.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Utbildningen ger handläggare inom funktionshinderområdet ökade kunskaper kring FN-konventionen och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med syfte att främja och skydda individen. Du får ökad förståelse för villkoren och vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning.

 

Innehållspunkter

 

Kontakta oss

Stockholm

Anette Mårtensson, anette.martensson@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 208

Norr

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200

Syd

Roger Psajd, roger.psajd@moa-larcentrum.se, Tel: 08-509 26 200