Synpunkter på utbildningen
7 september, 2015

Teknik 1

Har du teknikintresse och gillar att lösa problem?

Kursen Teknik 1 är framtagen för teknikprogrammet och går igenom teknikens utveckling och sambanden mellan äldre och nyare teknik, men ger dig också verktyg att analysera, värdera och riskbedöma med hjälp av observationer, mätningar och experiment. Kursen behandlar tekniska begrepp och skärper din förmåga till orientering och kommunikation inom teknikområdet.

Dessutom behandlar kursen allt från mer direkta färdigheter och kunskaper såsom ritningslära och materialteknik till mer filosofiska och etiska aspekter av teknikområdet.

Välkommen att läsa kursen Teknik 1!