Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Svenska 3

Att kunna förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt, läsa olika typer av texter, allt från skönlitteratur till faktatexter är något vi förmodligen gör hela livet. Samhället förväntar sig av oss att vi kan formulera oss i tal såväl som i skrift och inte minst digitalt i den värld vi lever i idag. Därför är ämnet svenska så viktigt.

Svenska 3 hos oss är en kurs där du studerar hemma och på nätet. Kursen är välstrukturerad och lätt att hänga med på även om du inte tidigare läst på distans. Du jobbar till stor del självständigt och i egen takt med kursmaterialet och skickar in inlämningar till lärare med jämna mellanrum. Återkoppling på obligatoriska moment får du utifrån innehåll samt en bedömning utifrån de nivåkrav som är kopplade till kursmomentet.

Kursupplägget är varierat och tränar förmågan att läsa, skriva och tala. Den ger dig en bred kunskap om språket runtomkring oss i tal och i skrift och du övar förmågan att förmedla tankar, kunskap och känslor. Huvudmomenten i denna kurs är muntlig och skriftlig framställning, retorik och svenska språkets historia. Du avslutar kursen med det nationella provet i Svenska 3, vilket ingår i betygsunderlaget.