Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Socialpedagogik

Kursen socalpedagogik är en av två kurser i ämnet pedagogik i vård och omsorg. Centralt innehåll i kursen är bland annat socialpedagogiska arbetssätt som t.ex. boendestöd, utanförskapets problematik samt samtalsmetodik.

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. Det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom kursen.

Välkommen till kursen Socialpedagogik!