Synpunkter på utbildningen
29 april, 2015

Specialpedagogik 2

Vad händer på ett korttidsboende? Hur planeras verksamheten på ett dagcenter? Hur kan du stödja en person med ADHD i vardagen? På vilket sätt kan en social berättelse hjälpa personer inom autismspektret att klara av vardagshändelser? Vad erbjuder din kommun för verksamheter för personer med funktionsnedsättning?

Denna kurs är del två av två i ämnet Specialpedagogik. Här fokuserar du på olika arbetssätt och din yrkesroll inom funktionshinderområdet. Kursen innehåller flera praktiska moment som ger dig större förståelse för personer med olika funktionsnedsättningar och hur du kan kommunicera, bemöta och stötta dessa. Du får också kunskap om hur du kan anpassa olika hjälpmedel och metoder till individen.

Kursen ger dig både förståelse och erfarenhet av att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera specialpedagogiska insatser och aktiviteter i mötet med andra människor. Kursen är personlighetsutvecklande både på ett privat, men också på ett yrkesmässigt sätt.

Välkommen till kursen Specialpedagogik 2!