Synpunkter på utbildningen
29 april, 2015

Specialpedagogik 1

Vad är egentligen autism? Hur kommunicerar du med en person som inte har något tal? Hur känns det att ha en funktionsnedsättning och vara helt beroende av andra människor? Hur bemöter du en person som är rullstolsburen? Vad gör man på ett dagcenter? Hur kan man planera en aktivitet som passar för en person med funktionsnedsättning?

Kursen Specialpedagogik 1 fokuserar på det friska och fungerande hos en person med funktionsnedsättning. Utifrån detta planeras och genomförs olika stärkande aktiviteter som passar för individen. Till sin hjälp finns en mängd hjälpmedel och metoder som gör att nedsättningen inte längre blir ett hinder i vardagen. Kursen sätter fokus på bemötande och diskussion av den värdering som finns i olika begrepp inom det specialpedagogiska området så som inkludering, exkludering, avvikelse normalitet, tillgänglighet och delaktighet.

Kursen är mycket personlighetsutvecklande och vänder upp och ner på dina egna värderingar och attityder som du har. Dessutom ger kursen dig ett nytt förhållningssätt i ditt bemötande av andra människor, både privat men också yrkesmässigt.

Välkommen att läsa kursen Socialpedagogik 1!