Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Sociologi

Är det samhället som formar dig eller är det du som formar samhället? Vad händer när människor möts? Hur grupperar du människor och varför? Hur skapas de normer och värderingar som styr ditt liv? Vad är det som gör att du är den du är?

I kursen Sociologi får du läsa om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får lära dig om innanförskap och utanförskap samt olika sociala strukturer såsom etnicitet, klass, genus. Dessutom provar du olika metoder att undersöka din omgivning såsom intervjuer, enkäter, observationer.

Kursen väcker tankar som förhoppningsvis utvecklar dig i din personlighet och i din kommande yrkesprofession.

Du hittar kursens mål och kunskapskrav genom att klicka här.

Välkommen att läsa kursen Sociologi!