Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Skapande verksamhet

Vilket material lämpar sig bäst när man ska göra papier maché? Hur får du någon att skapa bara för att det är kul och inte för att sträva mot ett färdigt perfekt resultat? Hur kan man använda musik för att stärka människors kroppsuppfattning? På vilket sätt kan du som pedagog och ledare hjälpa deltagaren i sin personlighetsutveckling genom skapande? Hur planerar och dokumenterar du skapande verksamhet?

Detta är några av de frågor som besvaras i kursen Skapande verksamhet. Kursen behandlar också vilken betydelse skapande verksamheter har för människors lärande och växande, olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter och hur man kan använda bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.

Under kursens gång får du möjlighet att själv testa på olika tekniker och metoder kring skapande för att öka din förståelse för skapandeprocessen. Du kommer även få uppgifter att leda andra i skapandeaktivteter. Kursen blandar teori med praktiskt genomförande.

För att se mer av kursens centrala innehåll och kunskapskrav klicka här.

Välkommen att läsa kursen Skapande verksamhet!