Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Servicekunskap

Kursen är inriktad mot grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Du arbetar med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Du blir insatt i säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av uppdrag. Dessutom studerar du attityder och värderingar i servicesituationer.

Välkommen till kursen Servicekunskap!