Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Samhällskunskap 2

Kursen är till för dig som vill fördjupa dig i ämnet samhällskunskap. Ett av kursens huvudsyfte är att ge perspektiv på dagens samhälle. Bl.a. tas följande aspekter upp i ett historiskt och internationellt perspektiv:

Kursen ger också ett perspektiv på hur olika modeller och teorier använts och används för att förstå och hantera ekonomin. I kursen bekantar du dig bl.a. med följande ekonomiska idéströmningar:

Kursen skall också utveckla din egen förmåga att använda dig av av samhällsvetenskapliga metoder och uttryckssätt.