Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Religionskunskap 1

Du kommer under kursen att studera de stora världsreligionerna och livsåskådningsriktningara och hur dessa påverkat och påverkar människors liv. Stort fokus ligger också på etik och hur man kan förhålla sig till etiska dilemman.