Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Redovisning 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i redovisning 2? Här lär du dig redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Dessutom lär du dig registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Du ges kunskaper om värdering av tillgångar och skulder i företag. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Du kommer också ges kunskaper i bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys och årsredovisning.

Välkommen till kursen Redovisning 2!