Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Redovisning 1

Vill du veta mer om redovisning? Kursen redovisning behandlar olika typer av företag och företagsformer.

Du ges grundläggande kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr företagens redovisning. Dessutom lär du dig grundläggande företagsekonomiska begrepp med särskild betoning på redovisning. Kursen behandlar även budgeteringens syfte, innehåll och utformning samt vanligt förekommande affärshändelser med tillhörande verifikationer samt registrering av affärshändelser med hjälp av kontoplan och adekvat teknik. Bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet. Ekonomiska rapporter och blanketter, till exempel företags årsredovisning och momsdeklaration.

Välkommen till kursen Redovisning 1!