Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Privatjuridik

I kursen kommer du arbeta med konstitutionell rätt straffrätt och processrätt. Du får en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Också en översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Dessutom kommer du studera familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du kommer också studera avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt med mera.

Välkommen till kursen Privatjuridik!