Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Praktisk marknadsföring 2

Kursen bygger vidare på Praktisk marknadsföring 1 och du får fördjupade kunskaper i affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form. Du arbetar med marknads- och säljplan, gör omvärldsanalys och marknadsundersökningar. Dessutom kommer du att arbeta med varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial.

Välkommen till kursen Praktisk marknadsföring 2!