Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Praktisk marknadsföring 1

Vi du lära dig mer om säljplaner, marknadsföring och butiksmatematik? Undervisningen i ämnet handel syftar till att Du utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn.

Den ska också lägga en grund för Din förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. I undervisningen ska Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap.

Välkommen till kursen Praktisk marknadsföring 1!