Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Pedagogiskt ledarskap

Ser du dig själv som en ledartyp? Vad är det egentligen som gör vissa människor till en bra ledare? Hur gör man för att planera aktiviteter så att de passar alla i gruppen? Hur gör man för att få deltagarna i en grupp att lyssna? Varför är det så viktigt att planera sina aktiviteter noggrant i förväg?

Kursen Pedagogiskt ledarskap ska ge dig kunskap om hur du kan utveckla ditt ledarskap utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där människors lärande och växande står i fokus. Du får under kursens gång öva dig i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter som är kopplade till syfte och mål för verksamheten. Kursen ger dig också möjlighet till reflektion över din egen ledarstil, syn på lärande och bemötande av andra människor.

Kursen är mycket personlighetsutvecklande och hjälper dig att utveckla och förbättra dig som ledare.

För mer information om centralt innehåll och kunskapskrav för kursen klicka här