Synpunkter på utbildningen
30 april, 2015

Pedagogiska teorier och praktiker

Vilket arbetssätt arbetar man utifrån i Montessoripedagogiken? Hur ser man på skapande inom Waldorfskolan? Varför kallar Freinetpedagogiken för Arbetets pedagogik? Hur påverkar Freinetpedagogiken barnets lärande? Vilka olika pedagogiska arbetssätt finns och vad skiljer dessa åt? Hur kan man planera och genomföra pedagogiska verksamheter utifrån ett syfte och mål? Hur interagerar man med barnen på en Monterssoriförskola?

Detta är några av de frågor som du kommer få besvarade i kursen Pedagogiska teorier och praktiker. Kursen kommer även att behandla fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, kritisk bearbetning av information från olika källor, pedagogiska lärmiljöer, interaktion och kommunikation i möten och samarbete med människor.

Under kursens gång kommer du få upp ögonen för att man kan se på pedagogik ur många olika perspektiv, samtidigt som du också kommer att tränas att vara kritisk i din bedömning av dessa. Du kommer även att praktiskt få öva dig i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogiska aktiviteter utifrån ett mål och syfte. Denna kurs är en av de kurser du läser i yrkesutgången barnskötare.

För att se mer av kursens centrala innehåll och kunskapskrav klicka här.

Välkommen att läsa kursen Pedagogiska teorier och praktiker!