Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Naturkunskap 2

Naturkunskap 2 är en kurs på 100 poäng. Den bygger på antingen kursen Naturkunskap 1a2 eller Naturkunskap 1b. Syftet med kursen är att eleven ska få en övergripande förståelse för naturvetenskapens roll för vår uppfattning av bland annat universum och materia. Kunskaper om ett naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder är centrala. Vad har naturvetenskapen betytt för mänsklighetens utveckling? Det finns exempelvis många medicinska upptäckter som i grunden har förändrat förutsättningarna för oss människor. Universums utveckling och materians uppbyggnad är grundläggande kunskaper i kursen. Hur fungerar människokroppen och vad påverkas den av i omgivningen? I vårt samhälle används ett mycket stort antal kemiska ämnen vid tillverknings av material och produkter. Vad är det för ämnen som används och hur påverkar de miljön och oss som individer?

Välkommen att läsa kursen Naturkunskap 2!