Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Naturkunskap 1b

Naturkunskap 1b är en kurs på 100 poäng. Syftet med kursen är att eleven ska få en övergripande förståelse för naturvetenskapens roll i vardagen och samhället. I kursen diskuteras vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder är. Frågor om hållbar utveckling, sambandet mellan hälsa och livsstil, sexualitet och relationer samt bioteknikens möjligheter och konsekvenser präglar kursen. Det finns flera aspekter av hållbar utveckling och det är inte bara de strikt naturvetenskapliga aspekterna som energi och klimat utan även frågor om konsumtion, mänskliga rättigheter och jämställdhet tas upp. Frågor om hållbar utveckling kan också på olika sätt kopplas ihop med frågor om individens hälsa och livsstil.

Välkommen att läsa kursen Naturkunskap 1b!