Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Naturkunskap 1a2

Naturkunskap 1a2 är en kurs på 50 poäng och den bygger på kursen Naturkunskap 1a1. Syftet med kursen är att eleven ska få en övergripande förståelse för naturvetenskapens roll för individen och samhället, lokalt och globalt. I kursen diskuteras samband mellan hälsa och livsstil i form av droger, kost, träning och konsumtion. Detta kopplas även till frågor som rör miljön. Vilken betydelse och vilka konsekvenser kan användningen av bioteknik ha på människans utveckling och på den biologiska mångfalden? Vad kan och bör vi använda de nyvunna kunskaperna i genteknik till? För att kursen ska präglas av ett naturvetenskapligt förhållningssätt ingår dessa delar i kursen. Hur formulerar man naturvetenskapliga frågeställningar och vad finns det för naturvetenskapliga arbetsmetoder?

Välkommen att läsa kursen Naturkunskap 1a2!