Synpunkter på utbildningen
6 maj, 2015

Naturkunskap 1a1

Naturkunskap 1a1 är en kurs på 50 poäng. Syftet med kursen är att eleven ska få en övergripande förståelse för naturvetenskapens roll i vardagsnära situationer. Naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetsmetoder är en viktig del av kursen. Vad skiljer en naturvetenskaplig frågeställning från andra frågeställningar och vad innebär det att använda sig av naturvetenskapliga arbetsmetoder?

Den naturvetenskapliga förståelsen är viktig när det gäller frågor om hållbar utveckling, exempelvis energi, klimat och ekosystemtjänster. Intressant är exempelvis också att fundera över vilka effekter den höga konsumtionen har på jordens naturresurser. I kursen ingår också diskussioner kring människans sexualitet och relationer.

Välkommen att läsa kursen Naturkunskap 1a1!