Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Medieproduktion 2

Kursen Medieproduktion 2 är den andra av två kurser i ämnet.  Du kommer att bygga på det du lärt dig från Medieproduktion 1. Att lära dig om medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt är centralt för kursen. Du kommer att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. Du kommer att planera och skapa egna medieproduktioner riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.​ I kursen Medieproduktion 2 utvecklar du också din förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.

Välkommen att läsa kursen Medieproduktion 2!