Synpunkter på utbildningen
8 oktober, 2015

Medieproduktion 1

Kursen Medieproduktion 1 är en av två kurser i ämnet.  Du kommer att lära dig om medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt. Du kommer att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. Du kommer att planera och skapa egna medieproduktioner riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.​

Välkommen att läsa kursen Medieproduktion 1!