Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik specialisering

Matematiskt tänkande utvecklar ditt logiska tänkande men genomsyrar även vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomi, forskning och dagspolitiken. Även kunskaper i matematik – specialisering är oumbärliga.

I matematik – specialisering kan du studera ett eller flera övergripande matematikområden, bland annat linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-, populations- eller beräkningsmatematik och hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i naturvetenskap och teknik.