Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 5

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 5 beräknar du till exempel hur en försäljare som bor i Lidköping som ska åka till Göteborg, Skara och Skövde kan få en så kort resväg som möjligt, hur hastigheten i en sfärisk oljetank stiger eller hur stor mängden förorening är i en sjö.

Du studerar bland annat strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som modeller för verkliga situationer, användning och lösning av differentialekvationer med digitala verktyg, begreppet mängd, begreppet permutation och kombination, begreppet graf och rekursion samt induktionsbevis med konkreta exempel från talteoriområdet.

Välkommen att läsa kursen Matematik 5!