Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 4

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 4 beräknar du till exempel hur många grader ett hjul vrider sig, hur vattentemperaturen vid ön Naxos varierar under året, vilken livstid man kan garantera för ett batteri eller strömmen genom ett motstånd.

Du studerar bland annat beräkningar för komplexa tal skrivna på olika former, metoder för att lösa polynomekvationer med komplexa rötter, hantering av trigonometriska uttryck, egenskaper hos trigonometriska funktioner, skissning av grafer och asymptoter, härledning och användning av deriveringsregler, metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg och begreppet differentialekvation som är av betydelse för naturvetenskap och teknik.

Välkommen att läsa kursen Matematik 4!