Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 3c

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 3c beräknar du till exempel hur mängden av av ett läkemedel avtar, hur temperaturen förändras i en ugn, när effekten av energi är lägst i en storstad, hur man kan få en maximal fraktersättning med två typer av lådor eller hur en ledning ska dras i en hamn.

Du studerar bland annat begreppet polynom och rationella uttryck och hur aritmetikens lagar kan generaliseras, trigonometriska begrepp, orientering kring kontinuerlig och diskret funktion, egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad, derivata, extremvärden, bestämning av olika integraler med deras tillämpningar i naturvetenskap och teknik samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 3c!