Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 3b

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 3b beräknar du till exempel hur mängden av ett radioaktivt ämne avtar, hur vattendjup ändras över tid, vad som är hastigheten av en inbromsande bil eller hur man kan få en maximal fraktersättning med två typer av lådor.

Du studerar bland annat begreppet polynom och rationella uttryck och hur aritmetikens lagar kan generaliseras, begreppet geometrisk summa och linjär optimering som är av betydelse för naturvetenskap och teknik, derivata, extremvärden, bestämning av olika integraler med deras tillämpningar samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 3b!