Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 2c

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 2c beräknar du till exempel en flodbåts hastighet på strömmen, vilken folkmängd Guatamala bör ha i 2025 om tillväxten är exponentiell, hur mycket centiliter man har druckit ur ett koniskt glas eller medelvärdet av tävlingsresultat av en spjutkastare.

Du studerar bland annat hur man kan lösa olika ekvationer med algebraiska och grafiska metoder, hur geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp, egenskaper hos andragrafsekvationer, statistiska metoder för rapportering av observationer från undersökningar, matematiska problem som är av betydelse för samhällsliv och andra ämnen samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 2c!