Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 2b

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 2b beräknar du till exempel hur många sängplatser det finns på ett hotell, hur jordens folkmängd ökar, volymen av en av två olika vaser eller sannolikheten att kaffe rinner över vid påfyllningen i en automat.

Du studerar bland annat metoder för beräkningar vid budgetering, satser i geometri, egenskaper hos andragradsekvationer, statistiska metoder för rapportering av observationer från undersökningar, problem som är av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 2b!