Synpunkter på utbildningen
5 maj, 2015

Matematik 2a

Matematiken utvecklar ditt logiska tänkande och genomsyrar vardagslivet, livet på fabriksgolvet, ekonomin, forskningen och dagspolitiken. Kunskaper i matematik är helt enkelt oumbärliga. I matematik 2a beräknar du till exempel hur du kan skriva en formel för att hyra en bil, hur värdet av en bil minskas, hur man kan beräkna bredden av en älv eller hur man kan skriva ett uttryck för en tavlas area.

Du studerar bland annat metoder för beräkningar vid budgetering, matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik, tillämpningar hos linjära funktioner, hur matematik kan användas som verktyg i behandlingen av problem som är av betydelse för samhällsliv samt matematisk problemlösning med digitala medier och verktyg.

Välkommen att läsa kursen Matematik 2a!